WARUNKI ZAKUPU

1.Klient może dokonać Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie.
2.Zamówiony Towar dostarczany jest na terytorium Uni Europejskiej.  Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.
3. Zamówienia są dostępne dla Klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za wyjątkim przerw technicznych i konserwacyjnych o czym Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie.
4.Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy.
5.Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta w Sklepie Internetowym.   Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał/udostępnił dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a dane umożliwiające właściwe wystawienie dokumentu zakupu w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.
6.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej.
7.Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia, przekazaną na podany przez Klienta adres email.
  W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 24godzin, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem na adres email sklep@butyandora.pl lub pod nr telefonu 606 480 441 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem pkt. 7
8.Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami możliwe jest od poniedziałku do niedzieli , w godzinach 9:00-:20.00.
9.Klient składając Zamówienie szczegółowo określa model i rozmiar zamawianego Towaru zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Sklep informuje, że szczegóły wyglądu Towarów w szczególności jego kolor i odcienie widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
10.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia wątpliwości.
11.Przed dokonaniem wysyłki Towaru wynikającego z Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając stosowne oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email: sklep@butyandora.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w pkt. 8 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 10.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w pkt. 8. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części "Odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru".
12.Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (zazwyczaj nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia) na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w pkt. 11 powyżej stosowanych odpowiednio.
13.Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny Towarów będą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
14.Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon a na życzenie klieta faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.
15.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi zgodnie z wybraną metodą dostawy spośród proponowanych przez Sklep obejmującej również wysokość kosztów jego dostarczenia na wskazany w Zamówieniu adres.